BETON TOWAROWY

Beton towarowy to specjalistyczny produkt, który jest wytwarzany w betoniarniach i dostarczany na plac budowy w postaci gotowej do użycia. Dzięki precyzyjnemu dozowaniu składników i kontroli jakości, beton towarowy zapewnia doskonałe właściwości mechaniczne oraz trwałość konstrukcji.

Co to jest Beton Towarowy?

Beton towarowy to mieszanka cementu, kruszyw, wody oraz dodatków chemicznych i mineralnych, które poprawiają jego właściwości. Jest produkowany w ściśle kontrolowanych warunkach, co gwarantuje jego wysoką jakość i zgodność z wymaganiami projektowymi. Beton towarowy jest dostępny w różnych klasach wytrzymałości, co pozwala na jego zastosowanie w szerokim zakresie projektów budowlanych.

Klasy Betonu Towarowego

Klasy betonu towarowego określa się na podstawie jego wytrzymałości na ściskanie, mierzonej w megapaskalach (MPa). Oto niektóre z najczęściej stosowanych klas betonu:

Klasa C8/10:

Beton o niskiej wytrzymałości, stosowany głównie w konstrukcjach tymczasowych oraz do wypełniania przestrzeni, gdzie nie jest wymagana wysoka wytrzymałość.

Klasa C20/25:

Stosowany w konstrukcjach nośnych budynków, takich jak słupy, belki, ściany nośne oraz stropy.

Klasa C12/15:

Używany w lekkich konstrukcjach budowlanych, takich jak fundamenty pod niewielkie obciążenia oraz podkłady pod posadzki.

Klasa C25/30:

Beton o wysokiej wytrzymałości, wykorzystywany w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz infrastrukturalnym. Nadaje się do konstrukcji mostów, tuneli i innych elementów inżynieryjnych.

Klasa C16/20:

Popularny beton stosowany w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Nadaje się do fundamentów, ścian i posadzek.

Klasa C30/37 i wyższe:

Bardzo wytrzymały beton, stosowany w konstrukcjach wymagających najwyższej wytrzymałości, takich jak wieżowce, zapory wodne, oraz w obiektach infrastruktury krytycznej.

Zalety Betonu Towarowego

Bloki betonowe posiadają otwory, które umożliwiają transport w pionie jak i poziomie(pionowo zawiesie, poziomo widły wózka widłowego) oraz w razie potrzeby przepuszczenie wewnątrz kostki mediów takich jak np. prąd. Gwarantuje jakość produkowanych i sprzedawanych wyrobów potwierdzonych certyfikatem PN-EN 13369:2018.

Wysoka Jakość:

Produkcja betonu towarowego w kontrolowanych warunkach zapewnia jego wysoką jakość i zgodność z normami budowlanymi.

Doskonała Wytrzymałość:

Różne klasy betonu towarowego pozwalają na dopasowanie właściwości betonu do specyficznych wymagań konstrukcyjnych.

Łatwość Użycia:

Gotowy do użycia beton towarowy oszczędza czas na placu budowy i zapewnia jednolitą jakość mieszanki.

Zrównoważony Rozwój:

Produkcja betonu towarowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i surowców wtórnych przyczynia się do zmniejszenia wpływu na środowisko.

Zastosowanie Betonu Towarowego

Beton towarowy znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach budownictwa, w tym:

Budownictwo Mieszkaniowe:

Fundamenty, ściany, stropy, posadzki.

Budownictwo Przemysłowe:

Hale produkcyjne, magazyny, fundamenty maszyn.

Infrastruktura:

Drogi, mosty, tunele, lotniska.

Obiekty Użyteczności Publicznej:

Szkoły, szpitale, biurowce.

Podsumowanie

Beton towarowy to niezastąpiony materiał budowlany, który dzięki swojej wszechstronności i wysokiej jakości znajduje zastosowanie w wielu projektach budowlanych. Wybór odpowiedniej klasy betonu towarowego jest kluczowy dla zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji, dlatego warto korzystać z produktów oferowanych przez renomowane betoniarnie.

Call Now Button